Cookies & privacy

Deze website maakt gebruik van cookies. Lees meer

Ok

Gebruik bij je eerste aankoop de code “Welkom_bij_Milou” en ontvang 15% korting!

  • Gratis verzending vanaf € 29,00
  • Besteld voor 18u: dezelfde dag verzonden
  • Onze pakjes passen in de brievenbus

Gebruik bij je eerste aankoop de code “Welkom_bij_Milou” en ontvang 15% korting!

Cookies & privacy

1. Algemeen

Oorbellen Milou respecteert uw privacy en hanteert een strikt privacy beleid. Ons privacybeleid is van toepassing op onze volledige website.

2. Welke gegevens verwerken wij?

Oorbellen Milou biedt u niet alleen een product aan (oorbellen), maar tevens ook een dienst (verzending). Om deze dienst te kunnen uitvoeren dienen wij te beschikken over verschillende gegevens. Veel van deze gegevens geeft u zelf aan ons door wanneer u een order plaatst (bijvoorbeeld e-mailadres, telefoonnummer, huisadres). Daarnaast ontvangen wij ook technische gegevens die wij registeren in kader van marktonderzoek. Het gaat bijvoorbeeld om gegevens rond het type apparaat van waarop u onze website bezoekt. Deze gegevens worden louter verzameld voor de verwerking in eigen analyses en worden geenszins aan derden overgebracht. We moeten een onderscheid maken tussen persoonsgegevens en niet-persoonlijke informatie. De persoonsgegevens zijn de gegevens die u zelf aan ons doorgeeft (naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres) bij het plaatsen van een order. De niet-persoonlijke gegevens worden aangeduid als anonieme gegevens (bijvoorbeeld het type apparaat). U heeft te allen tijde de keuze om zelf persoonsgegevens aan ons door te geven. Indien u verkiest dit niet te doen, dan kunnen wij onze dienstverlening niet garanderen (wij kunnen u geen order toesturen wanneer wij niet over uw adres beschikken).

De verschillende soorten gegevens zijn de volgende:

2.1 Profielgegevens

Profielgegevens zijn persoonlijke gegevens betreffende uw persoon. Deze deelt u ons mee bij uw registratie als klant en zijn bijvoorbeeld naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, geslacht, leeftijd, aanspreekvorm. Deze profielgegevens kan u nakijken in uw ‘account’ en aanpassen wanneer nodig.

2.2 Contactgegevens

Oorbellen Milou verzamelt uw contactgegevens wanneer u contact met ons opneemt. Indien u ons bijvoorbeeld via e-mail contacteert dan beschikken wij over uw e-mailadres.

2.3 Inkoopgegevens

Oorbellen Milou verzamelt uw inkoopgegevens wanneer u een order plaatst. Dit laat ons toe makkelijk uw order terug te vinden in geval van problemen of retour. De inkoopgegevens betreffen o.m. ordernummer, details order, afleveradres, factuuradres, leverstatus, betaalstatus en retourstatus.

2.4 Betalingsgegevens

Voor de betalingsverwerking werkt Oorbellen Milou samen met een externe payment provider, zijnde Mollie. Oorbellen Milou houdt zelf geen bankgegevens, rekeninggegevens, kredietwaardigheidsgegevens of kaartgegevens bij. Wij verzamelen wel de factuuradressen en de door u gekozen betaalwijze.

2.5 Interessegegevens

Wanneer u door onze website surft komt er informatie vrij betreffende uw interesses. Aan de hand daarvan kunnen wij analyseren voor welke stijl of soort oorbel u zich interesseert. Op die manier kunnen wij de meest relevante oorbellen voor u selecteren en laten zien. Deze informatie wordt enkel door Oorbellen Milou geanalyseerd en wordt in geen geval doorgegeven aan derden. Wij werken niet samen met advertentiepartners en uw gegevens worden dus niet gebruikt voor andere reclamedoeleinden.

2.6 Mededelingen

Wanneer u communiceert met Oorbellen Milou via e-mail of via het contactformulier, dan houden wij deze communicatie bij. Deze communicatie blijft intern bij Oorbellen Milou en wordt in geen geval doorgegeven aan derden.

2.7 Locatiegegevens

Voor bepaalde marktonderzoeksdoeleinden verzamelt Oorbellen Milou de locatiegegevens van de bezoekers. Deze locatiegegevens worden door uw apparaat aan ons meegedeeld, of via het IP adres. Deze locatiegegevens zijn geanonimiseerd en kunnen niet gekoppeld worden aan persoonlijke gegevens. Deze gegevens worden voor geen andere doeleinden gebruikt dan het marktonderzoek intern bij Oorbellen Milou en het tegengaan van frauduleuze activiteiten. Deze worden in geen geval doorgegeven aan derden.

2.8 Foto’s en andere persoonlijke gegevens

Wanneer u er voor kiest om aan ons stijladvies te vragen, dan stuurt u ons eventueel een foto of andere persoonlijke gegevens door. Wij gebruiken deze louter om een gepast stijladvies te kunnen geven. Deze gegevens worden niet aan derden doorgegeven.

2.9 Vragenlijst

Wanneer u er voor kiest om een vragenlijst in te vullen die werd opgesteld door Oorbellen Milou (bvb in kader van tevredenheid), dan gaat u er mee akkoord om bepaalde persoonsgegevens te delen (bijvoorbeeld leeftijd, geslacht,…). Deze gegevens worden louter intern door Oorbellen Milou gebruikt en niet doorgegeven aan derden.

2.10 Toestelgegevens en apparaatgegevens

Oorbellen Milou ontvangt toestelgegevens en apparaatgegevens wanneer de website bezoekt. Deze gegevens worden niet gebruikt voor reclame doeleinden, maar louter voor intern marktonderzoek. Deze gegevens worden niet gedeeld met derden.

3. Waarvoor gebruikt Oorbellen Milou mijn gegevens?

Zoals ook in paragraaf 2 reeds aangehaald werkt Oorbellen Milou niet samen met externe adverteerders. De gegevens worden in eerste instantie gebruikt voor het afhandelen van een order. Daarnaast kunnen gegevens louter intern gebruikt in kader van fraude preventie en marktonderzoek om de bezoeker betere en gerichtere service te kunnen bieden.

4. Gepersonaliseerd stijladvies

Oorbellen Milou verbindt zich er toe gepersonaliseerd stijladvies te geven op basis van de door de bezoeker verstrekte informatie. Deze informatie wordt enkel intern en enkel in kader van dit doel gebruikt.

5. Nieuwsbrief

Elke bezoeker heeft de keuze zich op de nieuwsbrief van Oorbellen Milou te abonneren. Bij aanmelding tot de nieuwsbrief kiest u er voor om gegevens met ons te delen (aanspreekvorm, e-mailadres). U heeft te allen tijde het recht om zich voor deze nieuwsbrief af te melden. Als u zich aanmeldt voor een nieuwsbrief, slaan wij automatisch uw IP-adres, het tijdstip waarop de aanmelding plaatsvond en de bevestiging op. Zo kunnen wij nagaan dat u zich effectief heeft aangemeld en kunnen wij eventueel misbruik van uw e-mailadres herkennen.

6. Cadeaubonnen

Oorbellen Milou biedt de mogelijkheid tot het aankopen van cadeaubonnen. Wanneer een cadeaubon wordt aangekocht worden gegevens van de koper geregistreerd en bijgehouden. Deze dienen voor de verzending van de cadeaubon en kunnen dienen ter controle en voorkoming van fraude. Wij slaan volgende gegevens op: datum afgifte, waarde en code van de cadeaubon, persoonsgegevens die de koper ons bezorgt, naam en accountgegevens van degene die de cadeaubon gebruikt, tijdstip wanneer de cadeaubon wordt gebruikt.

7. Gebruikt Oorbellen Milou mijn gegevens voor reclame?

Oorbellen Milou werkt niet samen met externe adverteerders. Uw gegevens worden niet gebruikt voor reclame door derden. Uw gegevens kunnen worden gebruikt om Oorbellen Milou in staat te stellen doelgericht te adverteren op basis van uw persoonlijke stijl en smaak.

8. Aan wie worden mijn gegevens doorgegeven

Oorbellen Milou werkt niet samen met derde partijen (met uitzondering van de payment service Mollie) en geeft de gegevens van de bezoekers niet door aan derde partijen (met uitzondering van noodzakelijke gegevens aan payment service Mollie).

9. Welke privacyrechten heb ik?

U heeft onder de betreffende wettelijke voorwaarden de volgende wettelijke privacyrechten: recht op informatie (artikel 15 van de AVG), recht op verwijdering (artikel 17 van de AVG), recht op correctie (artikel 16 van de AVG), recht op beperking van de verwerking (artikel 18 van de AVG), recht op overdraagbaarheid van gegevens (artikel 20 van de AVG), reclamatierecht bij een op de privacy toezichthoudende instantie (artikel 77 van de AVG), recht op herroeping van akkoordverklaringen (artikel 7 lid 3 van de AVG) evenals het recht op herroeping tegen bepaalde gegevensverwerkingsmaatregelen (artikel 21 van de AVG). Indien u hierop beroep wil doen kan u contact nemen via info@oorbellenmilou.be

10. Wanneer verwijdert Oorbellen Milou mijn gegevens?

Oorbellen Milou verbindt zich er toe om uw gegevens niet langer dan noodzakelijk te bewaren. Indien u zelf uw account afsluit dan zullen wij alle van u opgeslagen gegevens verwijderen. Indien uw gegevens om wettelijke redenen niet volledig verwijderd kunnen worden of niet nodig is, worden de betreffende gegevens geblokkeerd voor verdere verwerking.

11. Hoe beschermt Oorbellen Milou mijn gegevens?

Oorbellen Milou verbindt zich er toe alle redelijke maatregelen te nemen om uw gegevens te beschermen. Deze worden niet gedeeld, noch overgedragen.

12. Wijzigingen in de privacy verklaring

Indien noodzakelijk kan Oorbellen Milou deze privacy verklaring bijsturen of wijzigen. De bezoeker wordt aangeraden deze verklaring regelmatig opnieuw te lezen.

13. Cookies

Hier kan u het overzicht van de gebruikte cookies terugvinden:

13.1 Functionele cookies

  • October (Session)
  • Cookieconsent

13.2 Statistische  cookies

  • Google Analytics
  • Google Tag Manager
  • Facebook Pixel